« Vioolbouwers Zonder Grenzen » is een kleine internationale NGO naar Belgisch recht, opgericht in 2001. Die is ook lid van de CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkeling Samenwerking).
VZG heeft momenteel leden in America, Argentinïe, Belgïe, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannïe, Italïe, Oostenrijk en Zwitserland. Haar projecten in Cuba en Palestina worden financieel ondersteund door de regering van het Waalse Gewest van Belgïe.

Missie

Vioolbouwers Zonder Grenzen stelt zichzelf tot doel gratis hersteldiensten te leveren aan musici, orkesten, muzikale ensembles etc. op plaatsen waar dergelijke diensten afwezig zijn, meestal in ontwikkelingslanden.

Toetreding, Deelname en Schenkingen

Jaarlijkse bijdrage als actief of passief lid :20 €
Op welke wijze u ook betaalt, vergeet niet de volgende gegevens te vermelden : Naam, Voornaam, Beroep, Adres, Tel., Fax, e-mail.. U ontvangt uw lidmaatschapskaart na ontvangst van uw bijdrage en u zal op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging via electronische of traditionele post. Elke vioolbouwer die als vrijwilliger hulp wil bieden is welkom. Schenkingen van instrumenten of vioolbouwersmateriaal zijn uitermate nuttig. U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de eindbestemming van uw giften.

International Bank Transfer

Swift code: GEBA BEBB
Address:
BNP-Fortis
Agence Pesage
16 Avenue du Pesage
B-1050 Brussels
Luthiers Sans Frontières
Account: 001-3648523-41
IBAN CODE : BE88001364852341